Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиооркестърът ще има концерт със солиста на Кралския Концертгебау Мирослав Петков

Радиоор­кес­търът с маес­тро Марк Кадин ще има кон­церт с учас­тието на солиста на Крал­с­кия Кон­цер­т­гебау оркес­тър в Амс­тер­дам — Мирос­лав Пет­ков. На 5 ноем­ври в зала “Бъл­гария“, а в прог­рамата ще звучат творби от Джордж Гер­шуин, Дариус Мийо и Артуро Мар­кес — един от най-известните съв­ременни мек­сикан­ски ком­позитори. Неговата музикална фреска “Легенда за Милиано“ ще изпъл­нят Радиосим­фониците за първи път в Бъл­гария. Отк­ритие за е кинематог­рафич­ната фан­тазия “Бикът на пок­рива“ със зав­ладяваща атмос­фера на бразил­с­кия кар­навал. Френ­с­кият ком­позитор Дариус Мийо написва твор­бата за един от бъдещите филми на Чарли Чап­лин.

В основата й са заложени бразил­с­ките танци и пор­тугал­с­кото фадо. Мийо е очарован от Бразилия, прекарва няколко години, работейки във Френ­с­кото посол­с­тво. Благодарение на него Париж узнава за самба, а европейс­ката музика се обогатява с нови ритми.Концертът изненадва с два шедьовъра на Джордж Гер­шуин. “Кубин­с­ката увер­тюра“ е калей­дос­коп от музикални впечат­ления на слън­чевата и тем­перамен­тна Хавана, където Гер­шуин пътува на почивка през 1932 г. “Рап­содия в синьо“ е най-известната му творба, съз­дадена почти случайно и в екс­т­ремно кратък срок. Тя предиз­виква сен­зация в музикал­ните кръгове. След премиерата й ней­ният 25-годишен автор се събужда знаменит. Днес тя се изпъл­нява с еднакъв успех и от класически, и от джазови музиканти. На 5 ноем­ври “Рап­содия в синьо“ ще бъде изпъл­нена в тран­с­к­рип­ция за тром­пет и оркес­тър. Солист ще е Мирос­лав Пет­ков, лауреат на редица меж­дународни кон­курси. Той успешно съчетава меж­дународ­ната си солова кариера и преподавател­ска дей­ност като професор по тром­пет в Conservatorium van Amsterdam.

България

Икономика

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...