Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложбата „Красотата на Япония“ – част от Дните на Японската култура

Изложбата „Красотата на Япония“ – част от Дните на Японската култура

Град­ска художес­т­вена галерия — Плов­див и Сдружение „НАКАМА“ ви канят на излож­бата „Красотата на Япония“, която е част от Дните на Япон­с­ката кул­тура в Бъл­гария, провеж­дани за 32-и път.

Под­редена на двата етажа в Залите за временни екс­позиции, ул. „Княз Алек­сан­дър I“ №15, излож­бата ще пред­с­тави пред широката пуб­лика цветовете и красотата на далеч­ната страна чрез две от най-красивите и интересни традиционни япон­ски изкус­тва – КИРИ-Е и ТЕМАРИ.

За почитателите и прак­тикуващите КИРИ-Е в Бъл­гария излож­бата е истин­ско събитие по няколко причини – тя е пър­вата с изцяло цветни творби. „Красотата на Япония“ е с рекор­ден брой автори – 120. От тях 18 са твор­ците от Япония, което се случва за първи път. Включ­ването на творби от япон­ски автори става въз­можно благодарение на помощта на галерия “Senga Art & Space”, Япония.

Рали Донева-Коева – един­с­т­веният сер­тифициран от Япония майс­тор на ТЕМАРИ у нас, ще пред­с­тави своите най-нови произ­ведения. За първи път ще вземат учас­тие и ученици на Рали – Сил­вия Тотова и Ани Иванова.

Вер­нисажи и срещи с авторите ще има на 6 ноем­ври между 12:00 и 18:00 ч. и на 7 ноем­ври от 11:00 до 17:00 ч.

На 14 ноем­ври от 12.00 ч. сен­сей Маяно Онодера – соб­с­т­веник на гaлерията „Senga Art and Space”, ще запоз­нае с изкус­т­вото КИРИ –Е в онлайн лек­ция. Събитието се осъщес­т­вява с под­к­репата на Посол­с­тво на Япония в Бъл­гария и EU JAPAN FEST. Излож­бата е с вход свободен и ще пос­реща посетители със зелени сер­тификати или отрицателни тес­тове до 24 ноем­ври.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...