Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 103, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Историческият музей в Бургас представя в каталог “Икони от бургаския музей“

Историческият музей в Бургас представя в каталог “Икони от бургаския музей“

Регионал­ният исторически музей в Бур­гас ще пред­с­тави най-новото си научно издание. В каталога “Икони от бур­гас­кия музей“ е пред­с­тавена колек­цията от въз­рож­ден­ски икони, които са сред най-значимите кул­турни цен­ности във фонда.От там обяс­ниха, че като част от своята мисия за опаз­ване, проуч­ване и популяризиране на културно-историческото нас­лед­с­тво инс­титуцията под­държа икон­ната си сбирка в добро със­тояние, организира дарител­ски акции, под­к­репящи рес­тав­рирането, провежда теренни проуч­вания и насър­чава науч­ните изследвания.Каталогът е двуезичен, с превод на анг­лийски език и обх­ваща всички екс­понати, включени в музей­ната екс­позиция. Проек­тът е осъщес­т­вен с финан­совата под­к­репа на Минис­тер­с­т­вото на кул­турата. Официално пред­с­тавяне на справоч­ника ще е на 16 ноем­ври в музея.

България

Икономика

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

Европейс­ката комисия върна Стратегичес­кия план на Бъл­гария с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Хри…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Руската централна банка опитва да спре ръста на рублата

Рус­ката цен­т­рална банка намали основ­ния лих­вен процент след извън­редно заседание, тъй като влас­тите се опит­ват да овладеят курса на руб­лата,…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...