Ованес Торосян влиза в седем образа в авторски спектакъл

Ованес Торосян влиза в седем образа в авторски спектакъл

Артис­тът влиза в седем образа в автор­с­кия си спек­такъл Harlem Shake на сцената на Драматично-кукления театър “Иван Радоев“ в Плевен.Младият изпъл­нител е автор и режисьор на спек­такъла, който предиз­виква интереса, ще се играе днес 19.00 ч. Неговите герои на сцената са взети от живота — образи, които под­минаваме всеки ден на улицата, площадите, зад­ръс­т­ванията по кръс­товищата, от автобусите, от квар­тала, от съсед­ния вход.“Представлението раз­казва по забавен начин за хора, живеещи у нас, за тех­ните въз­г­леди, мечти и прин­ципи. Проек­тът е за загубите в духов­ността, пис­меността и кул­турата, за лип­сата на цен­ности, морал и пътуване в неиз­вес­тна посока“, се посочва в анотацията за продукцията.Торосян успешно се пред­с­тави като режисьор и изпъл­нител, в светов­ната класиката “Хам­лет“ от Уилям Шек­с­пир, която се очаква на голямата сцена на театъра в Плевен на 29 януари, на 18-и и 19 фев­руари. Това заг­лавие влезе в инициативата на Плевен­с­кия театър за кул­турен туризъм “Пътуващ зрител“.