Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Ивайло Мирчев преминава във времето

Ивайло Мирчев преминава във времето

Преминаване във времето“ е наречена новата изложба на Ивайло Мир­чев от 12 май до 11 юни в галерия “Астри“.

“Неот­давна извадих от един килер няколко стари мои кар­тини, някои навити на руло платна, други върху кар­тон, но всички потънали в прах и в лошо със­тояние. Защо съм ги скрил от себе си не помня, но вероятно не съм ги харес­вал. След като ги стег­нах и почис­тих установих, че прецен­ката ми не е била съв­сем справед­лива. Правени са в студен­т­с­ките и пър­вите години на худож­ничес­ката ми прак­тика. Очевиднo не са най– пред­с­тавител­ните ми произ­ведения, но в тях има нещо без­хит­рос­тно и очарователно, особено в онези, в които е осезателно сил­ното влияние на Свет­лин Русев. Бяхме прилежни ученици, а той амбициозен и взис­кателен учител“, раз­казва Ивайло Мир­чев.

“Така се появи идеята да споделя тези твор­чески “находки“ заедно с момен­т­ните ми занимания по живопис. А те са най-вече във вод­ните тех­ники, защото харес­вам хар­тията, която се отдава с нежна съп­ротива на молива и акварел­ното петно. Обичам да владея случай­ността и соб­с­т­вените си емоции. Освен това, част от тези акварели– рисунки са всъщ­ност проекти за мас­лени кар­тини и прецених, че би било интересно да запоз­ная пуб­ликата с твор­чес­ката си кухня“, допълва худож­никът.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...