Софийската опера играе “Шрек“ в цирка

Софийската опера играе “Шрек“ в цирка

Мюзикълът “Шрек“ ще има три пред­с­тав­ления в цирк “Бал­кан­ски“ на 23 и 24 май.

На 14 май артис­тите на цирка и на операта, начело с героите Шрек и Фиона, пътуваха в столич­ната атрак­ция “Ретро трам­вай“ — от депо “Банишора“ до площад „Славей­ков“, където нап­равиха пър­фор­манс. Малки и големи успяха да видят и да се забав­ляват с героите от “Шрек“ по анимацион­ния филм на DreamWorks и книгата на Уилям Стайг . Мюзикълът се изпъл­нява на бъл­гар­ски език и е с продъл­жител­ност едни час и четиридесет минути.