Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „Амадеус“ като ново творческо предизвикателство

„Амадеус“ като ново творческо предизвикателство

Театрално-музикалният спек­такъл „Амадеус“ е новото твор­ческо предиз­викател­с­тво пред екипа на Музикално-драматичния театър „Кон­с­тан­тин Кисимов“ във Велико Тър­ново. Бойко Илиев е и автор на сценич­ната адап­тация. В основата на спек­такъла стоят пиеса на Питър Шафър, както и сценарият на прочутата фил­мова драма „Амадеус от 1984 г. на Милош Фор­ман.

Ще звучи музиката на Моцарт от оперите „Отв­личане от сарая“, „Сват­бата на Фигаро“, „Дон Жуан“, „Въл­шеб­ната флейта“, кон­церти за пиано, „Рек­вием“.

Учас­т­ват актьори, солисти, оркес­търът, хорът и балетът на театъра. Диригент-постановчик е Георги Пат­риков. Хореог­рафията е на Катя Бог­данова.

Амадеус“ пред­с­тавя отчаяният бунт на човека, който цял живот е изпъл­нявал всички морални норми, учас­т­вал във всички благот­ворителни комитети, изряден граж­данин и католик, предан на своя Бог, а е лишен от онази божес­т­вена искра, която би го приб­лижила до гения на Моцарт. Музиката на Моцарт е тази, в която се раз­к­рива Бог, а Салиери е дарен само с онази дос­татъчна музикал­ност да раз­бере това, което не спира да го измъчва до „пър­вия слън­чев лъч“, обяс­нява режисьорът.

Премиерата е на 9 юни от 19.00 ч. На след­ващия ден — 10 юни, спек­такълът се играе в Музикал­ния театър в София. С пос­танов­ката театърът ще учас­тва в Лет­ния фес­тивал “Сцена на вековете“.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...