Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Поетът Кирил Кадийски ще представи нов превод на първата част от „Божествена комедия“ на Данте Алигиери - „Ад“

Поетът Кирил Кадийски ще представи нов превод на първата част от „Божествена комедия“ на Данте Алигиери - „Ад“

Премиерата e на 3 юни от 19.00 ч. в „Каса Либри“, издател­с­тво „Колибри“.

Книгата е офор­мена с илюс­т­рации на Сан­дро Ботичели и калиг­рафия на Кос­тадин Кокаланов. „Докато пише своята творба, Данте гради и обогатява литератур­ния италиан­ски език. В много случаи той съз­дава нови думи, за да даде израз на страховитите си видения, неподат­ливи на налич­ните към момента езикови въз­мож­ности. Слож­ната, цен­т­робежна инос­казател­ност на поемата се проявява още в начал­ната песен на „Ад“. За да въз­п­роиз­веде въз­можно най-точно ритъма на Дан­тевата творба, Кирил Кадийски следва оригинал­ния петос­тъпен ямб и тер­цините, въз­п­роиз­вежда струк­турата, раз­работена от Данте, която той довежда до съвър­шен­с­тво и която е истин­с­кият двигател на повес­т­вованието. В своята поетическа вер­сия, съб­людавайки ритъма и т. нар. „тройна рима“ (terza rima) на оригинала, Кадийски ни поз­волява да отк­рием словес­ната красота, изоб­ретател­ната сила и съв­ремен­ното звучене на този шедьовър“, каз­ват издателите.

Най-ранният превод от 1906 г. е дело на Кон­с­тан­тин Велич­ков. Впос­лед­с­т­вие има опити на Кирил Хрис­тов, Любен Любенов, Иван Иванов. Данте Алигиери е италиан­ски поет, писател и политически деец, роден във Флорен­ция през 1265 г. и починал в Равена през 1321 г. Произ­хожда от видно флорен­тин­ско семейс­тво, изиг­рало важна роля в живота на града. След въз­шес­т­вието на чер­ните гвелфи, Данте е осъден и принуден да напусне род­ния си град. По време на изг­нанието си написва „Божес­т­вена комедия“.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...