Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Звездата Ерика Пикоти ще свири в Сливен

Звездата Ерика Пикоти ще свири в Сливен

Ерика Пикоти — виолон­чело, ще учас­тва в зак­риващия сезона кон­церт на Сливен­с­кия сим­фоничен оркес­тър– „Лятно вдъх­новение“. На 30 юни от 18.30 ч. в зала „Сливен“.

Тя е само на 22 години, а притежава голяма колек­ция от наг­ради и меж­дународни приз­нания. Прави кон­цер­т­ния си дебют на 13 г. на живо по телевизия РАИ заедно с оркес­търа на Санта Чечилия в Рим. Тя е отличена с тит­лата „Знаменосец на Италиан­с­ката репуб­лика“ от президента Джор­джо Наполитано за „изк­лючителни резул­тати в музикал­ното поп­рище в млада въз­раст“.

Ерика Пикоти е носител на прес­тиж­ната наг­рада International Classical Music Awards. Огром­ният списък с прес­тижни зали и фес­тивали, където тя свири, включва Кар­неги Хол в Ню Йорк, Кон­цер­т­хаус в Бер­лин, Виг­мор Хол в Лон­дон, Театро Карло Феличе в Генуа, Бозар в Брюк­сел, Ла Фениче във Венеция и др. Ерика си пар­т­нира с Марио Брунело, Миша Майски, Сал­ваторе Акардо, Гидон Кремер.

Прог­рамата: три шедьовъра на музикал­ното изкус­тво — Увер­тюра „Дон Жуан“ от Моцарт, Вариации на тема Рококо за виолон­чело и оркес­тър от П. Чай­ков­ски и първо изпъл­нение на Сим­фония No.1 от Шарл Гуно.

Кон­цер­тът е с диригент Григор Паликаров. Освен че е главен диригент на Симфонично-оперетно дружес­тво “Маес­тро Г. Атанасов“, гр. Пазар­джик, той е и чест гост-диригент на оркес­три и театри.

Прог­рамата: три шедьовъра на музикал­ното изкус­тво — Увер­тюра „Дон Жуан“ от Моцарт, Вариации на тема Рококо за виолон­чело и оркес­тър от П. Чай­ков­ски и първо изпъл­нение на Сим­фония No.1 от Шарл Гуно.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие