Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Проф. Стоян Атанасов изследва средновековната литература в книга

Проф. Стоян Атанасов изследва средновековната литература в книга

Сред­новеков­ните литература и художес­т­вени процеси са акцент на новата книга на Стоян Атанасов. Тя е озаг­лавена „Сред­новековието — далечно и близко“ и е вече факт, изд. „Изток-запад“. „Четенето на творби, отдалечени във времето, пред­полага раз­д­вояване на съз­нанието. От една страна, желанието да се потопим в друг свят с неговите исторически и естетически особености ни насочва към другост, която ни обогатява и пос­тавя под въп­рос. Четем старите тек­с­тове с готов­ност да се променим, поне временно. Така сред­новеков­ната литература се оказва среща с далечно минало. От друга страна, ние се потопяваме в друг свят, съз­навайки или не, че живеем в 21 век. Четейки старите творби, ние утвър­ж­даваме себе си. Приоб­щаваме към соб­с­т­вената си кул­тура и сред­новеков­ната“, комен­тира Атанасов. Проф. Стоян Атанасов e преводач от френ­ски език и универ­ситет­ски преподавател.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие