Детският хор на БНР ще пее на Sofia Summer Fest,

Дет­с­кият хор на БНР ще започне лятото с кон­церт на отк­рито в рам­ките на Sofia Summer Fest на 7 юли. Класически произ­ведения от Алек­сан­дър Танев, Луи­джи Ардити, Джордж Гер­шуин и Джоакино Росини ще звучат в лят­ната вечер. Пуб­ликата ще чуе и автор­ски аран­жименти, съз­дадени специално за Дет­с­кия радиохор от Антоний Дон­чев, Любомир Денев-син, Юлиан Слабаков, Веселин Караатанасов по песни на Beatles, Queen, Metalica. Ще вземат учас­тие и опер­ната прима Мария Радоева (мецосоп­ран), дуото Антония Мир­чева (флейта) и Николай Стоев (пиано), Деметра-Анджалика (тъпан) и певицата от ансам­бъл “Филип Кутев“ Вален­тина Милушева. Главен диригент е Венеция Караманова, на пианото ще е Теодора Занева.