Гледаме моноспектаклите на Камен Донев

Гледаме моноспектаклите на Камен Донев

Теат­рал­ният фес­тивал “София моно“ започва на 11 юли и ще продължи до края на месеца в Парка на Воен­ната академия.

Акцент в прог­рамата е Сед­мица на Камен Донев — от 11 до 15 юли. Тя включва пет вечери със спек­так­лите на актьора. Сред тях е софийс­ката премиера на “Уют“ и “Мар­тин, Данчо и майка ми“ по текст на Камен Донев, в изпъл­нение на акт­рисата Албена Колева.

Премиерен за сцената на “София моно“ е и спек­такълът “Плач на ангел“ на Христо Мутаф­чиев. Талан­т­ливият Димитър Жив­ков ще пред­с­тави за първи път и пос­танов­ката под негова режисура — “4 жени без 4 G“, с трупата на казан­лъш­кия драматичен театър.

“Театър 199“ се включва с “Хаос“ на режисьора Марий Росен и с учас­тието на Йоана Буковска-Давидова, Елена Атанасова и Радина Думянин. Актьорът Алек­сей Кожухаров пред­с­тавя две пос­тановки, а “Пощен­ска кутия за дет­ски приказки“ е за най-малките фенове.