Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) В Швеция ще снимат телевизионен сериал по Ингмар Бергман

В Швеция ще снимат телевизионен сериал по Ингмар Бергман

В Швеция ще снимат телевизионен сериал по филма “Невер­ницата“ (2000 г.), по сценарий на Инг­мар Бер­г­ман. С учас­тието на Лив Улман, написа списание “Варайъти“. Новата продук­ция е с режисьор Томас Алф­ред­сон, чиято продук­ция “Дама, поп, асо, шпионин“ (2011) получи номинация за “Оскар“. Той е извес­тен също с “Покани ме да вляза“ и “Снеж­ният човек“. Сценарият на мини сериала, от шест части, се адап­тира от Сара Йон­сен. Новият проект бе обявен по време на фес­тивала, пос­ветен на Бер­г­ман и провеж­дан на ост­ров Форьо.

“През зимата на 2001 г. раз­говарях с Инг­мар Бер­г­ман и го попитах дали мога да нап­равя нова интер­п­ретация на историята му. Но кол­кото по-дълго го обсъж­дахме, тол­кова повече той … се съг­ласяваше, че е “невероятно въл­нуващо“, каза Алф­ред­сон.

“Невер­ницата“ раз­казва за раз­падащия се брак на теат­рална акт­риса и диригент. Не е пър­вия сценарий на Бер­г­ман, изпол­з­ван за мини сериал. През сеп­тем­ври 2021 г. НВО показа “Сцени от един семеен живот“ с Джесика Час­тейн и Оскар Айзък в глав­ните роли. Сред извес­т­ните продук­ции на Бер­г­ман (19182007) са “Поляната с дивите ягоди“, “Сед­мият печат“, “Пер­сона“, “Една страст“, както и драмата “Фани и Алек­сан­дър“, отличена с “Оскар“ за „най-добър чуж­доезичен филм“.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие