Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще работят едва 19 работ­ници стари ветерани. “Именно с тях ще тър­сим голямата сен­зация — тай­ните помещения на храма на Дионис с прочутото прорицалище, където Алек­сан­дър Велики раз­бира, че ще зав­ладее света, а рим­ляните — че ще основат своята империя. Става дума за една голяма сграда с масивни каменни зидове, намираща се в близост до глав­ния олтар на Дионис. Тя бе доловена още през 2005 г., но именно сега пред­с­тои да бъде раз­к­рита“, раз­казва Овчаров.