Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Изложбата „Бунтът на духа - основна сила по пътя към свободата“ се откри в галерия „Средец”

Едни от най-новите документи, отк­рити в Осман­с­кия архив в Истан­бул за Васил Лев­ски и Ангел Кън­чев, са показани в излож­бата „Бун­тът на духа — основна сила по пътя към свободата“, отк­рита на 2 фев­руари в галерия „Средец“.

Фотодокумен­тал­ната изложба е част от национал­ната прог­рама, с която се отбеляз­ват 150 години от гибелта на Апос­тола на свободата Васил Лев­ски. Екс­позицията пред­с­тавя раз­витието на бъл­гар­с­кото национал­ноос­вободително движение от 1861 г. с изявите на Георги Раков­ски до смъртта на Васил Лев­ски през 1873 г.

Авторите включ­ват в общия порив за извоюване на Освобож­дението, както радикал­ните революционни организации като БРЦК и ВРО, така и „другите“, както често ги наричаме, също имащи за цел прос­перитета и освобож­дението на…

Прочети още…

Недялко Йорданов за ученическите спомени

Написах едно стихот­ворение, на което Хайго написа музика и го изпях на кон­курса Бур­гас и морето 1997 г. За първи и пос­леден път се явявам на кон­курс и като певец. И не щеш ли получих наг­рада. Отдавна не съм пял тази пес­ничка на моите рецитали, но напос­ледък тя не ми дава мира да я споделя тук, с вас.

АХ, КОЛКО МНОГО ГОДИНИ

Ах, колко много години, пълни с любов и омрази!

Беше отдавна, отдавна, но споменът още ме води

там във Бур­гас, на площада — моята Трета…

Прочети още…

Жулиет Бинош ще почетат на наградите „Гоя”

Френ­с­ката акт­риса Жулиет Бинош ще бъде почетена на церемонията по връч­ването на испан­с­ките кино наг­ради “Гоя“, съобщи АФП.

Тя ще получи наг­рада за своята изк­лючителна кариера, обяви в сряда Испан­с­ката киноакадемия. Акт­рисата е носителка на “Оскар“ от 1996 г. за ролята си в “Анг­лийс­кият пациент“ на Антъни Мин­гела. Тя е безус­ловна звезда на европейс­кото кино и ще получи меж­дународ­ната наг­рада “Гоя“ на церемонията в Севиля тази година. Тази наг­рада същес­т­вува едва от две години. През 2022 г. с нея…

Прочети още…

Навършиха се 101 г. от рождението на великата Стоянка Мутафова

На 2 фев­руари се навър­шиха 101 години от рож­дението на великата Стоянка Мутафова. Леген­дата на бъл­гар­с­кия театър Стоянка Мутафова е родена през 1922 г. в София. Баща ѝ? Кон­с­тан­тин Мутафов е драматург в Народ­ния театър „Иван Вазов“. Роден е в град Русе, където мал­ката Стоянка често гос­тува в своето дет­с­тво. През 1941 г. завър­шва Първа софийска девическа гим­назия. Завър­шва класическа филология в Софийс­кия универ­ситет „Климент Охрид­ски“, Дър­жавна теат­рална школа към Народен театър „Иван Вазов“ в…

Прочети още…

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие