Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Култура

Варненската опера стартира творческия си сезон с гастроли в чужбина

Силен сезон с няколко тур­нета в чуж­бина започва в Дър­жавна опера — Варна. Дирек­тор на Театрално-музикалния продуцен­т­ски цен­тър е Даниела Димова.

Целият твор­чески сезон вече е начер­тан, както и лят­ната прог­рама. Идната сед­мица балет­ната трупа на Операта ще замине на гас­т­рол в Национал­ния театър за опера и балет в Репуб­лика Северна Македония, където ще изнесе пред­с­тав­ления на „Шехерезада“ и „Вал­пур­гиева нощ“. Гос­туването е плод на сът­руд­ничес­т­вото на двата театъра от пос­лед­ните четири години. Режисьори и артисти от Скопие имаха изяви във Варна, както и балетът, който изнесе спек­такъл в Лет­ния театър, а сега трупата връща визитата.

Балет­ната фор­мация ще гос­тува и в Анг­лия. Тур­нето е от края на декем­ври и ще продължи до началото на март…

Прочети още…

Пленерът „Художници, Балчик, Любов - среща на европейски морета“

Пленерът „Худож­ници, Бал­чик, Любов — среща на европейски морета“ събира утвър­дени имена с богати твор­чески биог­рафии в Белия град– Бал­чик.

Надя Стан­чева, Георги Маринов, Тереза Зиков­ска, Деян Въл­ков, Мими Доб­рева, Калина Кралева и Силви Басева рисуват в продъл­жение на десет дни — от 2 до 11 октом­ври, в Дър­жавен кул­турен инс­титут (ДКИ) „Двореца“. Арт­форумът ще прик­лючи с изложба, озаг­лавена „Срещи в края на лятото“ на 11 октом­ври от 17. 00 ч. в Художес­т­вената галерия в мор­с­кия град. Пленерът се…

Прочети още…

С рокля на Ели Сааб ще свири младата звезда Камий Тома у нас

Кон­цер­тът на Камий Тома е на 6 октом­ври в зала “Бъл­гария“. Преди да кацне в София за кон­церта си с национал­ния оркес­тър и маес­тро Най­ден Тодоров, младата класическа звезда Камий Тома бе специален гост на шоуто на Ели Сааб на Париж­ката сед­мица на модата. С диригента Най­ден Тодоров, гос­тен­ката ще свири за трети път. Пър­вата им среща бе през 2018 г. в Гер­мания. Звез­дата прис­тига със своето виолон­чело Feuermann, съз­дадено от Страдивари през 1730 г. Маес­тро Тодоров допълва прог­рамата с Пър­вата…

Прочети още…

50 години от откриването на Варненския некропол-изложба

50 години от откриването на Варненския некропол-изложба

Плевен показва златни цен­ности по повод 50 години от отк­риването на най-старото обработено злато в света от Вар­нен­с­кия хал­колитен нек­ропол.

Наход­ката е част от излож­бата “Нови хоризонти в праис­торията“, която бе отк­рита на 3 октом­ври в Регионал­ния исторически музей (РИМ) — Плевен.

В пос­терна колек­ция са пред­с­тавени резул­тати от половин­веков­ната работа на археолозите от Вар­нен­с­кия археологически музей и Национал­ния археологически инс­титут с музей при БАН. Най-интригуващи от намерените в…

Прочети още…

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие