Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря12082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65987 BGN1 GBP = 2.17694 BGN1 CHF = 1.82056 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура

„Портал на два свята“ - Цари Мали град

Оперният фестивал се иткрива на 29 август с “Янините девет братя“

Софийс­ката опера и балет се готви за отк­риването на новия си фес­тивал „Пор­тал на два свята“ от 29 август до 7 сеп­тем­ври, който ще се проведе на къс­ноан­тич­ната крепост Цари Мали град, раз­положена на хълма Св. Спас над с. Бел­чин.

Това е шес­тата сцена на Софийс­ката опера и балет за Летен сезон 2020, която се осъщес­т­вява по идея на режисьора Пламен Кар­талов, в тър­сене на нови исторически места, свър­зани с леген­дарни оперни сюжети. Самоков­с­ката гора, самоков­с­ките майс­тори рез­бари, самоков­с­ките руд­ници, рил­с­ката планина точно отговарят на на дейс­т­вието в либ­ретото.

Фес­тът се итк­рива на 29 август, от 19.30 ч с определяната от пуб­лика и критика като „най-българската опера“…

Прочети още…

Графикът Иван Нинов гостува със самостоятелна изложба във Варна

Графикът Иван Нинов гос­тува със самос­тоятелна изложба в Град­с­ката галерия “Борис Геор­гиев“ във Варна. Екс­позицията се откри на 11 август и ще може да се види до края на месеца

Това е пър­вата голяма изложба на автора в Град­с­ката галерия. С мор­с­кия град го свър­зва Меж­дународ­ното биенале на графиката, в което учас­тва през годините, както и приятел­с­тва с големите графици Стоимен Стоилов и Вен­цес­лав Антонов.

Под­редени са 31 творби, които са предимно нови от пос­лед­ните години. Сред тях са…

Прочети още…

4 години ще реставрират прочутия орган на “Нотр Дам“

4 години ще реставрират прочутия орган на “Нотр Дам“

Най-големият музикален инс­т­румент във Фран­ция е “гласът на катед­ралата“ от 1733 г. Музикал­ният орган на катед­ралата “Нотр Дам“, бе пов­реден след пожар в храма през април 2019 г. Главен органист на катед­ралата е Оливие Латри: “Това е просто чудо, че органът е оцелял по време на пожара!“, комен­тира музикан­тът. “Но той сега е пълен с прах. Така че музикал­ният инс­т­румент първо ще бъде старателно почис­тен, а след това ще се прис­тъпи към въз­с­тановяването му“.

Въп­реки голямата си маса…

Прочети още…

Юбилеен пленер Рисунка голям формат – Диалог

Юбилеен пленер Рисунка голям формат – Диалог

По повод 5-тия Меж­дународен пленер Рисунка голям фор­мат „Диалог“ Град­с­ката художес­т­вена галерия и Национал­ната гим­назия за сценични и екранни изкус­тва канят ценителите на 14 август на рет­рос­пек­тивна изложба с творби, съз­дадени по време на изминалите пленери. Мяс­тото е залите за временни екс­позиции на ул. “Княз Алек­сан­дър I“ №15.

Нас­тоящата юбилейна изложба пред­с­тавя 30 учас­т­ници, дава въз­мож­ност за съп­ричас­т­ност към пос­тижения на худож­ниците — преподаватели и е доказател­с­тво, че Плов­див…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Спорт

Потен­циалът на нашия отбор е много по-голям, заяви Херо

Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потен­циалът на водения от него тим е много по-голям. „Сигурно раз­ликата с Лев­ски отп­реди …

Прочети още:

Loading...

Свят

Кървави сблъсъци в Беларус при протестите след изборите

Кър­вави сблъсъци в Беларус при протес­тите след изборите

Опозиционната лидерка Светлана Тихановска пристигна в Литва, след като е била задържана в в Минск за седем часа

Най-малко един човек е загина…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...