Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Българите избраха статуквото. Засега

Българите избраха статуквото. Засега

Българите избраха статуквото. Засега

Можете да бъде сигурни, че следващите избори ще бъдат спечелени от партия или движение, които се обявят тотално срещу либералното статукво

На тези избори повечето бъл­гар­ски гласоподаватели заложиха на сигур­ното, тоест изб­раха ГЕРБ. Да, може и да имат критики към пар­тията на Бойко Борисов, но поне тя е нещо поз­нато. Няма да те въз­хити с някакво невероятно хубаво управ­ление, но пък и няма тотално да те разочарова. Поне така се надяваме. Аз съм пос­лед­ният човек, който ще влезе в ролята на хей­тър, подобно на онези „умни и красиви” от средите на „град­с­ката дес­ница”, които обичат да къл­нат народа, задето бил прост и не гласувал както трябва. Тоест, както пише, че трябва да се гласува в медиите на „Америка за Бъл­гария”. Може изборът на мнозин­с­т­вото да не ми харесва особено, но пред­почитам да си го обясня, вместо да ругая. И така, за да бъде победено статук­вото, трябва да има ясно изразена алтер­натива, която гласоподавателите да пред­почетат. Да, БСП се опита да изиг­рае тази роля. Само че не успя, или не посмя да я изиг­рае както трябва. От неделя вечер слушам традицион­ните анализатори и се дивя как такива много учени хора извед­нъж поч­ват да говорят такива нефелни неща. БСП станала твърде радикална, твърде лява, глаголят учените глави, посег­нала на някакви свети скрижали, които в никакъв случай не тряб­вало да пипа, като по този начин уплашила хората и те не гласували за нея. Ако Кор­нелия не била казала еди-какво си, пък Крум не бил вмет­нал еди-що си, социалис­тите със сигур­ност щели да бият ГЕРБ. Подобни раз­съж­дения имат тол­кова общо с истината, кол­кото вероят­ността някой ГМО политически старт-ъп да влезе в пар­ламента.

БСП загуби изборите не защото беше твърде радикална. Загуби ги, защото не се осмели да бъде такава.

Вместо да обг­рижва единия процент пред­п­риемачи и да се грижи за биз­неса, БСП тряб­ваше да работи преди всичко със загубилите от прехода. А това са повечето бъл­гар­ски граж­дани. Тряб­ваше да покаже, че я е грижа основно за хората, които работят и не получават зап­лати, за екс­п­лоатираните и пренеб­рег­ваните. БСП можеше да спечели, ако беше продъл­жила онова поведение, което започна още когато пред­седател беше Михаил Миков и което продължи при Кор­нелия Нинова с издигането за президент на Румен Радев. Ако БСП беше завър­шила тран­с­фор­мацията си в истин­ска лява пар­тия, щеше да спечели тези избори. Защо не го нап­рави ли? Може би не можеше, а може би и не искаше

от страх да не я обвинят, че излиза извън либерал­ния кон­сен­сус, който се изповядва от всички полит­корек­тни пар­тии.

Можете да бъде сигурни, че след­ващите избори ще бъдат спечелени от пар­тия или движение, които се обявят тотално срещу либерал­ното статукво. Това няма как да бъде дясна пар­тия. Нито градско-дясна, нито селско-дясна. Дес­ните никога не раз­рушават статук­вото, те го крепят. Няма значение дали са разединени или обединени, дали се каз­ват Нова или Стара репуб­лика, Да, Бъл­гария или Не, Бъл­гария.

Всички те пов­тарят едни ман­три, които се вър­тят от 1990 г. Ман­т­рите за прек­рас­ния пазар и лошата дър­жава

, за приватизацията като философ­с­кия камък на прос­перитета. Като капак са по-големи евроат­лан­тици от Жан-Клод Юнкер и по-яростни русофоби от Джон Мак­кейн. Такива хора не са в със­тояние да нап­равят промените, от които Бъл­гария се нуж­дае. Смелостта на дес­ните, били те стари или нови, стига един­с­т­вено до пропаган­дата на някаква съдебна реформа, която е в изгода един­с­т­вено на спон­сорите им. А политичес­кото статукво може да бъде пропукано само от пар­тии, които не се страхуват. Ако БСП прояви дос­татъчно смелост, може и да успее. Ако се уплаши отново, тази задача ще бъде изпъл­нена от други фор­мации. Статук­вото е обречено, въп­росът е кой точно ще го раз­руши.

Петър Вол­гин

От списание a-specto.bg

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие