Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Никога няма да стана предател!

Никога няма да стана предател!

Никога няма да стана предател!

Из интервюта и публични изказвания на Вежди Рашидов, дадени в последните месеци

• Никога не съм бил пар­тиец. И сега не съм член на ГЕРБ. Хората по света също не си харес­ват депутатите, но никъде няма такъв негативизъм като в Бъл­гария.

• В Бъл­гария успяхме да нап­равим видими неща, много хубави и турис­тите всеки ден са там. Минаха всякакви проверки и се оказа, че няма нарушения при тях.

• Не мога да комен­тирам дали ще съм минис­тър. Има си пар­тия, има си министър-председател, който ще решава. Със сигур­ност ще има минис­тър на кул­турата. Ако ми се гласува такова доверие, аз мога да поемам отговор­ности, но трябва да щадя и себе си.

• Питайте колегите творци, дали има реформа. Тези, които скачаха срещу мен, не бяха творци. Те нямат нищо общо с кул­турата. Знам и кой ги под­с­т­рекаваше. Бъл­гария е страната на платените протес­търи.

• Протече пок­рива в Лар­гото – отиде камера да снима как пада една капка. Един недоб­росъвес­тен работ­ник беше хвър­лил пар­цал. Отпушихме канала, помолихме да снимат вече оправеното – това вече не се случи.

• Не знам защо „агнешки главички” – те са с розови бузи. Прокопиев ги под­х­ранва. „Америка за Бъл­гария” ги под­х­ранва. Искахте име, ето ви го. Той от всичко това иска да печели пари. Аз съм съден за това, че съм увол­нил човек за коруп­ция. Пак от тези „агнешки главички“. Даден съм на съд – да не каз­вам чий съд.

• Бих инициирал съз­даването на наис­тина хубав музей, пос­ветен на Васил Лев­ски. Спрял, обаче, кон­курс за подобен проект, свър­зан с апетитен имот в София. С апетитите към хубавите кръчми, не е редно да стане. При най-малкото съм­нение аз анулирам кон­курси.

• Бъл­гария е тол­кова малка страна, кол­кото един запад­ноев­ропейски град. Ние сме икономически бедна дър­жава, но с талан­т­лив народ. Нямат значение жълти, сини, чер­вени важ­ното е да мис­лим за Бъл­гария. Проб­лемът наис­тина е дъл­бок. Скоро бях в парадокс и вече мога спокойно да си говоря тези неща…

• В момента в който ти правиш нещо за дър­жавата те плюят пер­сонално по един грозен, отв­ратителен начин. Няма по-голяма сила да те демотивира.

 

• От пър­вия ден съжалявам, че влязох в политиката. Но когато човек вече е влязъл, няма какво да се тюхка. Аз съм от типа отговорен човек, затова в моя дом и в моето ателие отговор­ността е лично моя, защото аз съм си изпъл­нител, аз съм си начал­ник, човека който дис­цип­линира. Ако вър­нем лен­тата назад, този път в политиката ми е бил пред­лаган в едно служебно правител­с­тво и след това при Негово Величес­тво. Наис­тина не бях готов и не го раз­бирах по този начин. Не знам защо моя стар приятел Борисов успя да ме под­мами и оттам нататък си нося отговор­ността и кръста еднов­ременно.

 

• Влизал съм в три пар­ламента – 41-то, 42-ти и 43-то. На май­тап, на шега печелил съм избори, ходил съм на битка. За едни тунеядци и соросоиди, няма да им се отвори парашута. 

• Имам едно лошо качес­тво – не ставам предател. Те предателите живеят най-добре. Тръг­нал съм с Бойко, ако трябва дето се казва на бъл­гар­ски, ще ядем и жаби, но аз няма да го предам.

• Из отговор на въп­рос на депутати от ГЕРБ и РБ в 43-тото НС за къщата-музей на Тодор Жив­ков в Правец: Човек, който не е пос­т­роил едно нещо, няма право да събори нищо. Аз градя музеи, не зат­варям и не руша музеи. Това е ваш проб­лем. Ако искате — зак­рийте дър­жавата. Не обвинявайте музеите и твор­ците, те не докар­ват идеологиите, а политиците. Такъв вид екс­позиция пред­с­тавя следите на недалеч­ното минало, с които следва да са запоз­нати бъдещите поколения. 

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...