Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Жандармерия върна реда на „Капитан Андреево“

Жандармерия върна реда на „Капитан Андреево“

Жандармерия върна реда на „Капитан Андреево“

30 здрави „момчета“ на „Евролаб 2011“ се опитаха да саботират работата на държавата

Около 30 здрави „мом­чета“, наети от скан­дал­ната фирма „Евролаб 2011“, нап­равиха опит да спрат дей­ността по фитосанитар­ния кон­т­рол на служителите на дър­жав­ната Аген­ция по безопас­ност на храните на гранич­ния пункт „Капитан Анд­реево“. Така в продъл­жение на три дни не са обработ­вани никакви камиони. „Те ни спряха с 30 души, които ги докараха и изб­лъс­к­ваха нашите работ­ници. Опитаха да ни въз­п­репят­с­т­ват да извър­ш­ваме кон­т­рола и блокираха рам­пите“, заяви дирек­торът на БАБХ проф. Христо Дас­калов. Казусът с „Евролаб 2011“стана меж­дународно извес­тен, след като преди месеци досегаш­ните управ­ляващи обявиха, че по времето на ГЕРБ ком­панията е монополизирала фитосанитар­ния кон­т­рол на един от основ­ните сухопътни входове на Европейс­кия съюз. Вчера служеб­ният минис­тър на вът­реш­ните работи Иван Демер­джиев заяви, че “Капитан Анд­реево“ вече фун­к­ционира нор­мално, а екипи на жан­дар­мерията са на пун­кта, за да под­дър­жат общес­т­вения ред. Жан­дар­мерията ще остане кол­кото е необ­ходимо, за да обез­печи нор­мал­ното фун­к­циониране на пун­кта“, допълни той. Вът­реш­ният минис­тър заяви още, че в петък е раз­говарял с вът­реш­ния минис­тър на Тур­ция. Обсъж­дано е оптимизиране работата на пун­кта заради натоварения трафик.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...