Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Помощта за отопление се вдига с 20%

Помощта за отопление се вдига с 20%

Служебният кабинет ще предложи минималната заплата да се увеличи на 770 лева

Служеб­ният минис­тър на труда и социал­ната политика Лазар Лазаров пред­с­тави екипа си и приоритети в работата му. Част от дей­ността на минис­тер­с­т­вото е насочена към най-нуждаещите се от целева помощ за отоп­ление, посочи служеб­ният минис­тър. Всеки, който получава помощ за отоп­ление, ще получава с 20% повече в срав­нение с миналия отоп­лителен сезон. По-високата помощ ще започне да се изп­лаща от 15 август, уточни Лазар Лазаров.

Пред­п­риети са дейс­т­вия и за раз­ширяването на обх­вата на лицата, които имат право на такава помощ. Почти 196 000 са подадените заяв­ления за помощ, а на 108 000 вече е отпус­ната, каза още служеб­ният минис­тър на труда и социал­ната политика.

Очаква се целевото под­помагане да обх­ване 310 хиляди домакин­с­тва. Тази година сумата за месеците от ноем­ври до края на март след­ващата година е 623 лева и 55 стотинки за 5-те отоп­ляеми месеца.

Служеб­ното правител­с­тво пред­лага линията на бед­ност да е 504 лева за след­ващата година и тя да е обвър­зана с отпус­кането на социал­ните помощи, но това трябва да се приеме от Народ­ното съб­рание, каза Лазаров.

Пред­вижда се над 530 000 души с ниски доходи да получат всяка година пакети с храна и хигиенни материали, а услугата „Топъл обяд“ ще получават над 50 000 нуж­даещи се. Служеб­ното правител­с­тво пред­лага минимал­ната зап­лата догодина да се повиши от 710 на 770 лева. “Ние ще пред­ложим да се приложи един от залег­налите прин­ципи, а именно — 50 на сто от сред­ната работна зап­лата за пред­ход­ната година”, съобщи минис­тър Лазаров.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...