Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Народът ни все по-беден

Народът ни все по-беден

Потребителските цени са скочили с 10% на годишна база, а инфлацията изпревари ръста на заплатите

Инф­лацията над­х­върли ръста на зап­латите в почти всички сек­тори на икономиката. Пот­ребител­с­ките цени са скочили с 10% на годишна база и сме свидетели на реално обед­няване на домакин­с­т­вата. Изводите са в анализ на Инс­титута за пазарна икономика. Индек­сът на тър­жищ­ните цени се повиши през изминалата сед­мица с 1,03 на сто до 2,064 пун­кта. До началото на август ИТЦ повече от месец прак­тически не се променяше, като се движеше в границите 2,0292,039 пун­кта. Базовото ниво на индекса — 1,000 пун­кта — е от 2005 г. А все по-скъпите сирене, олио и каш­кавал стават лукс за обик­новените хора.

Цените на минерал­ните торове в Бъл­гария също отбелязаха рекорд в повишението си на годишна база през второто тримесечие, като пос­къп­ват със 153,5% спрямо същия период на миналата година, отчита НСИ. Всичко това води по драс­тично пос­къп­ване на агроп­родук­тите. Само за второто тримесечие на 2022 г. индек­сът на цените на произ­водител в сел­с­кото стопан­с­тво се е повишил с 37,5% спрямо година по-рано. Статис­тиката кон­с­татира, че цените на продук­цията от рас­тениевъд­с­тво за една година се увеличили с 46,4%, а на продук­цията от живот­новъд­с­т­вото — с 26,9%.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие