Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална БСП: Няма да допуснем въвличането във война

БСП: Няма да допуснем въвличането във война

Подклаждането на конфликта в Украйна увеличава заплахите за България, заявяват социалистите

Бъл­гария не трябва да пред­п­риема никакви дейс­т­вия, които могат да я във­лекат във воен­ния кон­ф­ликт, се каза в позиция на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия по повод Меж­дународ­ния ден на мира (21 сеп­тем­ври) и във връзка с вой­ната, която се води близо до нашите граници. В позицията от БСП заявяват още вед­нъж, че под­к­репят политичес­кия диалог и тър­сенето на дип­ломатически решения за гаран­тиране на траен мир в Украйна. Социалис­тичес­ката пар­тия призовава за спиране на воен­ните дейс­т­вия и преговори между страните. Според БСП продъл­жаващото под­к­лаж­дане на кон­ф­ликта с нови сили и въоръжение води до безиз­ходица и нарас­т­ващи зап­лахи, включително и за Бъл­гария.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие