Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална С до 504 лв. на месец ще сме официално бедни през 2023 г.

С до 504 лв. на месец ще сме официално бедни през 2023 г.

504 лв. ще е линията на бед­ност в Бъл­гария през 2023 г., реши служеб­ното правител­с­т­вото. Стой­ността й ще се повиши с 91 лв. или с 22 % в срав­нение с 2022 г. Това е най-големият ръст на линията на бед­ност за пос­лед­ните 10 години, съоб­щават от прес­цен­търа на Минис­тер­с­кия съвет. Според МС увеличеното ниво на показателя ще ком­пен­сира изос­таването на национал­ната линия на бед­ност спрямо линията на бед­ност. От правител­с­т­вената прес­служба отбеляз­ват още, че повишаването на стой­ността й ще доведе до ръст на социал­ните помощи, което ще окаже благоп­риятно въз­дейс­т­вие върху уяз­вимите групи от населението.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие