Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Гърция слага таван на цените на дървата за огрев

Гърция слага таван на цените на дървата за огрев

Гър­ция не може да пок­рие тър­сенето на дърва за огрев на вът­реш­ния пазар. Цените са увеличени почти два пъти в срав­нение с миналата година, предаде БНР. Поради студеното зимно време в Северна Гър­ция в този район тър­сенето е най-силно и цените са много високи, комен­тират пред медиите тър­говци. Геор­гиос Папагеор­гиу, соб­с­т­веник на ман­дра и тър­говец на едро, заяви пред телевизия “Опън“, че е прек­ратен вносът от Бъл­гария. Според него причината е, че у нас две фирми имат монопол на тър­говията на дърва за огрев и продават на много висока цена. За да овладее кризата с цените правител­с­т­вото раз­дава без­п­латно дърва на жителите във високите райони на страната. Минис­търът на раз­витието Геор­гиадис заяви, че тази сед­мица ще се пос­тави таван на цените на дър­вата за огрев, за да няма спекула.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...