Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Нетната печалба на „Газпром“ е 2,6 пъти по-висока от миналогодишната

Нетната печалба на „Газпром“ е 2,6 пъти по-висока от миналогодишната

Нет­ната печалба на „Газ­п­ром“ през пър­вата половина на 2022 г. е дос­тиг­нала 2,514 трилиона рубли според Меж­дународ­ните стан­дарти за финан­сови отчети. Това предаде аген­ция ТАСС, цитирана от Радио Китай. Чис­лото е 2,6 пъти по-високо от същия период на миналата година и над­минава ком­бинираните печалби на „Газ­п­ром” за пос­лед­ните две години. Според екс­перти основ­ната причина за бър­зия ръст на печал­бите е ряз­кото увеличение на сред­ната цена на природ­ния газ, изнасян от „Газ­п­ром” през пър­вата половина на тази година. Сред­ната цена на природ­ния газ е около 3,5 пъти по-висока, откол­кото през същия период на 2021 г.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...