Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална ЕК дава Малта на съд заради “златните“ паспорти

ЕК дава Малта на съд заради “златните“ паспорти

Европейс­ката комисия съобщи, че предава Малта на Съда на ЕС заради това, че страната продъл­жава да издава пас­порти срещу чуж­дес­т­ранни инвес­тиции, извес­тни като “златни“ пас­порти. Според комисията предос­тавянето на пас­порти срещу влагане на определени суми в икономиката на дадена страна от ЕС, без инвес­титорите да имат истин­ска връзка с тази дър­жава, е в нарушение на правилата. През октом­ври 2020 г. ЕК нас­тоя Малта да прек­рати тази дей­ност, като досега правител­с­т­вото в Ла Валета е издало “златни“ пас­порти на няколко хиляди чужди инвес­титори и тех­ните семейс­тва. След нах­луването на Русия в Украйна Малта спря до ново нареж­дане издаването на такива пас­порти за руски и беларуски граж­дани, но продъл­жава да предос­тавя документи за всякакви други чуж­денци. “Злат­ните“ пас­порти (граж­дан­с­тво) и визи (право на прес­той) засягат въп­росите за сигур­ността, прането на пари, избяг­ването на данъци и коруп­цията, отбелязва ЕК.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...