Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална ЕС прие нов пакет санкции срещу Русия

ЕС прие нов пакет санкции срещу Русия

Таван на цените за руски пет­рол, превоз­ван по море за трети страни и допъл­нителни ограничения за мор­с­кия тран­с­порт на суров пет­рол и пет­ролни продукти също за трети страни оттам — тази мярка е залег­нала в осмия сан­к­ционен пакет срещу Русия, който Съветът на ЕС прие вчера, предаде БНР. Според новите сан­к­ции се заб­ранява осигуряването на мор­ски тран­с­порт до трети страни на суров пет­рол от Русия и свър­заните с него тех­ническа помощ, брокер­ски и финан­сови услуги. Мяр­ката трябва да влезе в сила от декем­ври, а за пет­ролни продукти оттам — от фев­руари догодина. Ще се допуска изк­лючение само в случаите, когато пет­ролът и продук­тите от него са закупени на или под установения ценови таван. Това ограничение ще започне да се прилага вед­нага, след като страните-членки приемат единодушно въп­рос­ния таван. В новия сан­к­ционен пакет има заб­рана за внос на стоманени продукти от Русия, както и за износ на стоки от ЕС в авиацион­ния сек­тор.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...