Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Младите социалисти: В БСП е нужна коренна промяна

Младите социалисти: В БСП е нужна коренна промяна

Промяната в БСП е наложителна и неиз­бежна. Имаме нужда от една нова посока, която изис­ква смяна на образа на БСП и категорични дейс­т­вия за обнов­ление на левицата. Това се казва в позиция на Национал­ния съвет на Младеж­кото обединение в БСП във връзка с изминалите пар­ламен­тарни избори и бъдещето на лявото в Бъл­гария.

Младите в БСП под­чер­тават, че резул­татите на изминалите пар­ламен­тарни избори показаха поред­ния спад в доверието към левицата. Според тях БСП не може да дос­тигне до две основни групи в бъл­гар­с­кото общес­тво – по-голямата част от левите хора, както и младежите. Бъл­гария е дър­жава, в която има много ляво мис­лещи хора, които обаче не припоз­нават БСП като автен­тично лява пар­тия. Това налага по-активното защитаване на икономически и социално леви теми, които да вър­нат загубения потен­циал на левия вот. „БСП трябва да бъде пар­тия на колек­тив­ното начало. Ние трябва да защитаваме с цената на всичко правото на колек­тив­ните органи на пар­тията да взимат решения, които носят политичес­ката отговор­ност. В момент като този имаме належаща нужда от задъл­бочен и отк­ровен раз­говор на всички нива в БСП и категорични решения за пос­лед­ващи дейс­т­вия”, под­чер­тават младите социалисти.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...