Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Части от „Капитан Андреево“ ще са обект на националната сигурност

Части от „Капитан Андреево“ ще са обект на националната сигурност

Части от гранич­ния пункт „Капитан Анд­реево“ ще бъдат обявени за обект на национал­ната сигур­ност с решение на Минис­тер­с­кия съвет, което се под­готвя, обяви вчера служеб­ният минис­тър на земеделието Явор Гечев. Увол­нението на изпъл­нител­ния дирек­тор на БАБХ не е свър­зано с пун­кта „Капитан Анд­реево“, посочи още служеб­ният минис­тър. Политиката по отношение на дър­жав­ността на пун­кта продъл­жава, каза още Явор Гечев. „Имаме одоб­рението на минис­търа на финан­сите за осигуряване на 6, 5 млн. лева за общес­т­вена поръчка, които по спеш­ност да се отпус­нат за оборуд­ване на дър­жавна лаборатория на пун­кта“, обяви минис­търът на земеделието. Границата фун­к­ционира нор­мално, кон­т­ролът се осъщес­т­вява само от дър­жавата, посочи той.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...