Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Един век футбол в Търговище

Един век футбол в Търговище

В Тър­говище ще праз­нуват един век от съз­даването на фут­бол­ния клуб в града. Един от основ­ните двигатели на чес­т­ванията – пол­ков­ник от резерва Сашко Стой­ков сподели, че Свет­кавица има 50 сезона в „Б“ група – второ пос­тижение във веч­ната ран­г­листа. През сезон 2011/2012 година клубът от Тър­говище играе в елита на бъл­гар­с­кия фут­бол. На 29 ноем­ври от 17 часа в сградата на Регионал­ния исторически музей на града ще бъде пус­ната илюс­т­рована пощен­ска кар­тичка на тема „100 години от съз­даването на фут­болен клуб „Свет­кавица — Тър­говище“. Пред­седателят на филател­ното дружес­тво в града д-р Христо Хрис­тов обяви, че в продъл­жение на три дни ще бъде предос­тавен уникален пощен­ски печат, считано от датата на валидиране.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...