Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Сиренето ни било гола вода

Сиренето ни било гола вода

Сиренето ни било гола вода

Съдържанието е до 85% при регламентирани 60%, алармират от Асоциация „Активни потребители”

Има ясно изразена тен­ден­ция за овлаж­няване на сирената, ако през 2020 г. завишеното количес­тво вода беше 78%, сега то е 85%, като дори при скъпите млечни продукти се забелязва тази мода. Винаги, когато в даден продукт имаме повече вода, това способ­с­тва раз­витието на мик­роор­ганизми и когато ние не сме осведомени, това може да реф­лек­тира негативно върху здравето ни“, заяви за БГНЕС Богомил Николов, пред­седател на Асоциация „Активни пот­ребители“.

Ако след­ваме традицион­ната рецепта за нап­равата на сирене, много трудно ще получим водно съдър­жание над 60%. Има два начина, за да се пос­тигне по-високо водно съдър­жание: Единият е, ако продук­тът не е дос­татъчно узрял. По чисто икономически под­буди обаче е по-изгодно вместо 1 месец зреене сиренето да отиде на пазара още след пър­вата сед­мица. Тогава може и да има по-високо водно съдър­жание. Вторият начин е чрез добавки, които съдър­жат вода.

След наред­бата между 2020 и 2022 г., с която вече вод­ното съдър­жание в сиренето е рег­ламен­тирано, всички сирена, които имат водно съдър­жание над 60%, трябва да бъдат етикетирани. Тоест те трябва да имат над­пис — бяло саламурено сирене със завишено водно съдър­жание. Нито един от тези 48 продукта, които сме закупили, не е имал такъв над­пис“, уточни още Николов.

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...