Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Българите в България – малко над 5 милиона

Българите в България – малко над 5 милиона

Ромите са 266 720, или 4,4% от населението, турците са 508 378, или 8,4%, сочат данните от преброяването

Ромите са 266 720, тур­ците 508 378 по дан­ните от преб­рояването. Чис­лата са според това как се самооп­ределят граж­даните.

За пос­лед­ните 10 години преди преб­рояването от сеп­тем­ври 2021 г. и пред­ход­ното през 2011 г. делът на ром­с­кото население у нас е намалял с половин процен­тен пункт — до 4,4% и като роми сега се самооп­ределят 266 720 бъл­гар­ски граж­дани. Тур­с­ката етническа група е 508 378 граж­дани. Пред­с­тав­лява 8,4% от население и за десет години делът й намалява с 0,4 процен­тни пун­кта.

Като бъл­гари са се определили 5 118 494 граж­дани. За десет години делът им от цялото население е намалял с 0,2 процен­тни пун­кта, съобщи НСИ.

У нас има и 79 006 граж­дани, т. е. 1,3% от населението, от други етнически групи.

Делът на ром­с­кото население от 4,4% на прак­тика не се е променил особено още от 1900 г. насам, когато пак е бил тол­кова. Малко над половината от ромите живеят в градовете, където живеят и над 72% от етничес­ките бъл­гари.

Има обаче драс­тична раз­лика във въз­рас­товия със­тав между трите основни етнически групи, като ром­с­ката е най-млада. 26,6% от хората, самооп­ределили се като роми, са на въз­раст между 0 и 14 години, докато при тур­с­ката етническа група на тази въз­раст са двойно по-малко – 13,8%. Сред бъл­гарите хората във въз­рас­товата група 014 години са още по-малко – 12%.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...