Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална ЕК замразява фондове за Унгария в размер на 7,5 млрд. евро

ЕК замразява фондове за Унгария в размер на 7,5 млрд. евро

Европейс­ката комисия оставя в сила пред­ложението си за оряз­ване с 65 на сто на парите от еврофон­довете по три кохезионни прог­рами за Унгария. Става дума за 7,5 млрд. евро. Страните членки трябва да гласуват пред­ложението до 19 декем­ври, като, за да бъде прието, е необ­ходимо квалифицирано мнозин­с­тво. Комисията се мотивира с това, че макар влас­тите в страната да са пред­п­риели определени стъпки, все още същес­т­вува зап­лаха за бюджета на ЕС. Според ЕК, макар редица реформи да са извър­шени или да се провеж­дат в момента, Унгария не е успяла да приложи както трябва основ­ните аспекти на необ­ходимите 17 мерки, договорени според обвър­з­ващия механизъм, до край­ния срок, който изтече на 19 ноем­ври. Става дума най-вече за новосъз­дадения Орган за интег­ритет и процедурата за съдебен прег­лед на прокурор­с­ките решения. Същев­ременно Еврокомисията реши да под­к­репи национал­ния план за въз­с­тановяване и устой­чивост на Унгария, тъй като според нея в него са включени същес­т­вени мерки за независимост на съдеб­ната сис­тема и защитата на европейс­кия бюджет. Условието обаче е пълно и ефек­тивно прилагане на исканите мерки.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие