Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 18, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална 8 милиарда европейски пари за родното земеделие

8 милиарда европейски пари за родното земеделие

ЕК одобри Стратегическия план за земеделието и селските райони в България за периода 2023 - 2027 г.

Европейс­ката комисия одобри Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони в Бъл­гария за периода 20232027 г. „Стратегичес­кият план съз­дава въз­мож­ности и предос­тавя финан­сови инс­т­рументи за много широк набор от бенефициери като рас­тениевъди, живот­новъди, вкл. пчелари, биоп­роиз­водители, както и за лозаро-винарския сек­тор, общините в сел­с­ките райони и други“, това комен­тира минис­търът на земеделието Явор Гечев след инфор­мацията от Брюк­сел за одоб­рение на плана.

Бюджетът за всички интер­вен­ции, раз­писани в Стратегичес­кия план за раз­витие на земеделието и сел­с­ките райони в Бъл­гария за периода 20232027 г. е малко над 8 млрд. евро (8 060 113 677 евро). По интер­вен­циите за Дирек­тни плащания финан­совият ресурс въз­лиза на 4 400 517 396 евро, а за инвес­тиции в сел­с­ките райони са пред­видени 3 529 075 550 евро. В допъл­нение на това са пред­видени и специални интер­вен­ции за лозаро-винарския сек­тор на стой­ност 98 935 535 евро, за пчелар­с­тво 25 798 563 евро и 5 786 635 евро за сек­торни интер­вен­ции.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Бащата на Джокович позира с руския флаг в Мелбрън

Бащата на Новак Джокович – Сър­джан, беше зас­нет как позира с фенове, дър­жащи рус­кия флаг, а един от тях бе облечен с фланелка със “Z”. Възмо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Путин: Целите ни в Украйна остават непроменени

Целите на Русия в Украйна остават неп­роменени, заяви в сряда рус­кият президент Владимир Путин. Той говори на среща със студенти по повод Тат…

Прочети още:

Loading...

Земеделие