Английски фен почина в София

Анг­личанин почина в София след предозиране с нар­котични вещес­тва, пот­вър­диха от СДВР инфор­мацията на БЛИЦ. Чуж­денецът е издъх­нал вчера по обяд. Той най-вероятно е един от хилядите запалян­ковци на национал­ния отбор на Анг­лия, които правят зулуми два дни в София. Ост­ровитяните са тук за европейс­ката квалификация срещу Бъл­гария. В „Цен­търа за спешна помощ“ получили обаж­дане вчера в 10.03 часа за колабирал мъж на пресеч­ката на улиците „Раков­ски” и „Иван Вазов”. По-късно в „Пирогов“ обяс­ниха, че проби от пациента са установили, че става въп­рос за злоупот­реба с нар­котични вещес­тва.