Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Иван Гешев е новият главен прокурор

Иван Гешев е новият главен прокурор

Иван Гешев е новият главен прокурор

ВСС отново му даде доверието си с 20 срещу 4 гласа против

С 20 гласа „за“ и 4 „против“ Пленумът на ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария, след като пър­воначално указът за наз­начаването му беше вър­нат от дър­жав­ния глава, предаде „Фокус“. Това се случи след гласуване, в което с 20 гласа „за” и 4 „против“ беше прието пред­ложение да продължи нас­тоящата процедура по избор на главен прокурор. Пър­воначално членът на Съдийс­ката колегия на ВСС Атанаска Дишева пред­ложи да се гласува процедурата да бъде прек­ратена, но в по-голямата си част магис­т­ратите се противопос­тавиха на идеята. По този начин Иван Стоименов Гешев остана един­с­т­веният кан­дидат за поста главен прокурор и се прис­тъпи към прег­ласуване на кан­дидатурата му. Раз­поред­бите на основ­ния закон в дър­жавата отреж­дат на глав­ния прокурор ман­дат от 7 години без право на пов­торно избиране. Съг­ласно Кон­с­титуцията глав­ният прокурор е този, който осъщес­т­вява над­зор за закон­ност и методическо ръковод­с­тво върху дей­ността на всички прокурори.

Иван Гешев ще замести на поста главен прокурор Сотир Цацаров, чийто ман­дат изтича през януари.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...