Грандове свалят Данчо Лазаров

Волей­бол­ните гран­дове ЦСКА и Лев­ски, както и значителна част от останалите основни клубове в страната ще атакуват властта в род­ната федерация в лицето на Данчо Лазаров, съоб­щава Sportal.bg. Желанието на тимовете е да бъде свикано извън­редно изборно общо съб­рание на БФВ, след което цен­т­ралата да се сдобие с нов ръководител. Един­с­т­вените клубове от Вис­шата лига, които под­к­репят Лазаров и сегаш­ното ръковод­с­тво, са Арда и Мон­тана. Шам­пион­ките на жен­с­кото пър­вен­с­тво от Марица (Плов­див) също са на страната на мнозин­с­т­вото в мъж­кия елит.

Тази новина идва само дни след като стана ясно, че нас­тоящите шефове на волей­бола свикаха извън­редно общо съб­рание, което ще се проведе на 20 декем­ври, а според Любо Ганев целта е той да бъде изх­вър­лен от ръковод­с­т­вото. Знаковият волей­болист в момента е вицеп­резидент на БФВ. Очаква се в близ­ките дни на специална прес­кон­ферен­ция да бъдат пред­с­тавени исканията и плановете на инициативен комитет, който се със­тои от пред­с­тавители на клубовете, които желаят промяна в бъл­гар­с­кия волей­бол.

Обадиха ми се над 100 души от понедел­ник насам, президенти, волей­болни деятели, приятели да ме под­к­репят. Аз няма да ходя по клубовете да обикалям да ги убедя да ме оставят член на УС. Няма такова нещо. Аз съм там да помагам. Ако общото съб­рание реши, че Любо Ганев няма място в управата на волей­бола, няма никакъв проб­лем. Аз съм екипен играч. Много пъти дори и да не съм бил съг­ласен с решенията на УС, след като сме решили нещо, излизам, зас­тавам и пред камери, и пред медии,и защитавам решението. Така раз­бирам колек­тив­ния спорт. Не мога да кажа — ние го решихме така, ама аз бях против. Не съм се крил. Никога не съм искал приз­нание. Много пъти и моят имидж е страдал, но е в името на волей­бола. Аз пари от волей­бола не получавам. Ще помагам, защото този спорт ме е изг­радил като човек, лич­ност и биз­нес­мен”, заяви в интервю за BGvolleyball.com Любо Ганев.