Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална 11 000 фермери зарязаха полето

11 000 фермери зарязаха полето

Зърнените и маслодайните култури формират близо 50% от стойността на агросектора за 2018 г.

Броят на регис­т­рираните земедел­ски стопани в Бъл­гария намалява за трета поредна година, показ­ват данни на Аграрен док­лад 2019, пуб­ликуван от Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Фер­мерите в страната през това десетилетие са били най-много през стопан­с­ката 2015/2016 г. — 98 303 души. Година по-късно те намаляват с близо 2%, до 96 476 души. След още една година сек­торът губи близо 4% от регис­т­рираните стопани, като броят им става 93 023. Отливът засилва темпа си през стопан­с­ката 2018/2019 г., когато фер­мерите намаляват с 6,3%, до 87 128 души, показ­ват актуални данни към юли тази година. Така за три години 11 175 фер­мери зарязаха полето.

Независимо че броят на фер­мерите намалява, стой­ността на произ­ведената крайна продук­ция в сек­тора се увеличава на годишна база с 1,6%, или с 217,8 млн. лв., до 8,458 млрд. лева. При край­ната продук­ция най-голям е относител­ният дял на продук­цията от рас­тениевъд­с­т­вото — 68,3%, а за 2018 г. относител­ният дял на продук­цията от живот­новъд­с­т­вото е 23,5%. Най-голям дял в стой­ността на край­ната продук­ция имат зър­нените и мас­лодай­ните кул­тури: съот­ветно зър­нените — 2,824 млрд. лв., и мас­лодай­ните – 1,392 млрд. лв. Двата вида заедно фор­мират половината (49,8%) от стой­ността на продук­цията от отрасъл сел­ско стопан­с­тво през 2018 г.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...