Астор помага на Левски

Големият ни фокус­ник Астор се включи в кам­панията за набиране на сред­с­тва в под­к­репа на Лев­ски. “Добре е всички да помагаме. Пус­кайте повече SMS-и“, призовава илюзионис­тът в кратко видео, зас­нето от привър­женици на клуба от Варна.

“В Шумен дойде Пашов, който беше втори вратар на Лев­ски. Ходех и стоях зад вратата, за да му подавам топ­ката. Станах фен на Лев­ски заради него. Великият Лепас (Асен Лепас, един от учителите на Астор — б.р.) ме покани на мач на Лев­ски с Гунди и Кот­ков. Аспарухов беше номер 1, най-елегантният и интелиген­тен фут­болист, който сме имали. Цяла сед­мица бях като болен след случилото се с тях на Витиня“, казва майс­торът на фокусите пред “Меридиан Мач“.