Полицейско насилие над протестиращ

Полицейско насилие над протестиращ

Гражданското общество се вдигна срещу модела на управление на ГЕРБ

21-годишният студент Евгени Мар­чев, пос­т­радал при протес­тите на 10 юли, вече не е пациент на “Пирогов“, съоб­щиха от лечеб­ното заведение вчера и допъл­ниха, че това той е нап­равил по свое желание и е без опас­ност за живота. Случая с полицейс­кото насилие над младия мъж стана пуб­личен от клипове, раз­п­рос­т­ранени в социал­ните мрежи след протеста срещу властта в петък. Допъл­нителни шокиращи кадри бяха раз­п­рос­т­ранени от жур­налиста Сашо Диков, който интер­вюира бащата на пос­т­радалия, който твърди, че младежът е дър­жан в тежко със­тояние цяла нощ в Трето РПУ, без да получи медицин­ска помощ и с три припадъка. Едва сут­ринта е отведен в “Пирогов“, където е дър­жан под полицейска охрана и с отнет телефон. Протес­тите срещу модела на управ­ление на ГЕРБ започ­наха в чет­вър­тък и набират все по-голяма популяр­ност и масовост.