Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Президентът: Единни за промяна!

Президентът: Единни за промяна!

Президентът: Единни за промяна!

Катастрофиралата автокрация ни оставя тежко наследство, заяви държавният глава

Нас­лед­с­т­вото на катас­т­рофиралата авток­рация е изк­лючително тежко и можем да го преодолеем само с единна воля и активна граж­дан­ска позиция.

Това заяви президен­тът Румен Радев на пред­с­тавянето на Пър­вата част от проекта за Национален стратегически документ. Стратегичес­кият съвет към дър­жав­ния глава (СТРАТЕС) е пос­ветил пър­вия етап от проекта си на оцен­ката за реал­ното със­тояние на страната.

Бъл­гарите масово отх­вър­лят пропаган­дата и имат правото да знаят истин­с­кото със­тояние на дър­жавата и общес­т­вото и да тър­сят алтер­натива на днеш­ната без­пътица“, заяви президен­тът. По думите му статис­тиката опровер­гава думите на премиера, че в пос­лед­ните 3 години Бъл­гария е била в челото на най-бързо раз­виващите се дър­жави в Европа. „Министър-председателят така и не посмя да излезе от съз­дадения от самия него илюзорен свят“, посочи Румен Радев.

Пред нас е примерът на авторитар­ното управ­ление от пос­лед­ното десетилетие и на под­мяната на идеите от пропаган­дата, на суровата дейс­т­вител­ност от пиара, на закон­ността и общес­т­вения морал от лоял­ността към вожда и пар­тията дър­жава, на закон­ността от зад­кулис­ните договорки”, категоричен бе президен­тът Румен Радев.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...