Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална ЕС свиква среща на външните министри

ЕС свиква среща на външните министри

ЕС свиква среща на външните министри

Вър­хов­ният пред­с­тавител на ЕС по вън­ш­ната политика и сигур­ността Жозеп Борел съобщи, че свиква в петък извън­редно заседание на вън­ш­ните минис­три от общ­ността. Ще бъдат обсъдени спешни въп­роси, свър­зани с обс­танов­ката в Средизем­номорието, включително в Ливан, както и президен­т­с­ките избори в Беларус. По-рано Борел заяви, че изборите, с които беларус­кият президент Алек­сан­дър Лукашенко бе преиз­б­ран миналата неделя, не са били нито чес­тни, нито свободни. Той предуп­реди, че ЕС ще прераз­г­леда отношенията си с Минск заради насилието срещу протес­тиращите.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...