Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Скандал: Висш чиновник взел 20 000 лева за месец

Скандал: Висш чиновник взел 20 000 лева за месец

Скандал: Висш чиновник взел 20 000 лева за месец

Парите на шефа на Комисията за регулиране на съобщенията са от заплата и бонус

Пред­седателят на Комисията за регулиране на съоб­щенията (КРС) Иван Димит­ров е взел близо 20 хил. лева зап­лата, плюс бонус, който сам си определил, в края на юли, съоб­щава Mediapool.

Става въп­рос за допъл­нител­ното въз­наг­раж­дение за пос­тиг­нати резул­тати, което е част от въз­наг­раж­денията в дър­жав­ната админис­т­рация. Мак­симумът му, определен в наредба, е 30 на сто от брут­ното въз­наг­раж­дение.

По думите на самия Димит­ров в КРС пропус­нали да си раз­дадат допъл­нително въз­наг­раж­дение за пър­вото тримесечие, но ком­пен­сирали през юли и за двете. Тогава всеки служител в КРС прак­тически получил бонус за половин година.

Той уточ­нява, че 6000 лева от сумата е зап­латата му, а останалата — допъл­нително въз­наг­раж­дение. Под­чер­тава, че през март и април дарявал голяма част от зап­латата си за борба с коронавируса. Шефът на КРС по закон се наз­начава от правител­с­т­вото.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...