Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед20092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Властта и лятото не спряха безработицата

Властта и лятото не спряха безработицата

Сезон­ната заетост и мер­ките за дър­жавна под­к­репа за запаз­ване на работ­ните места не успяха да удър­жат рав­нището на без­работицата в страната и през август. Тя остава висока, вижда се от дан­ните на Аген­цията по заетостта. Рав­нището на регис­т­рирана без­работица в страната през август е 7,5%. Без­работицата през май скочи до 9%, през юни леко се понижи до 8,3 на сто, а през юли — до 7,9%. Увеличението на параметъра е същес­т­вено в срав­нение с тен­ден­цията от началото на годината. Без­работицата в Бъл­гария през януари беше 6,3%, през фев­руари — 6,2%. В края на август регис­т­рираните без­работни в бюрата по труда според админис­т­ратив­ната статис­тика на Аген­цията по заетостта са 245 774, увеличението спрямо август 2019 г. е със 73 131 лица.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...