Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Държавата проспа кризата

Държавата проспа кризата

800 млн. евро загуби за туризма ни заради COVID-19

Дър­жавата „отсъс­тва“ в решаването на проб­лемите в туризма през пър­вите 6 месеца на кризата (март-август). А мяр­ката 60/40 не работи ефек­тивно в туризма, където има много сезонни работ­ници в големите хотел­ски ком­п­лекси, от една страна, и много неп­латени семейни работ­ници в къщите за гости и мал­ките семейни хотели, които фак­тически нямат трудов договор, се казва в анализ на Бъл­гар­с­ката академия на науките (БАН) за предиз­викател­с­т­вата пред бранша у нас в кон­тек­ста на COVID пан­демията. Отчита се, че кризата, причинена от коронавируса, е донесла загуби от приб­лизително 800 млн. евро. За месеците на блокадите сривът е с над 90 на сто и при реализираните нощувки, и при броя на пренощувалите лица. До момента общият спад в тър­говията, хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото е 18% спрямо нивата през 2019 г., като най-силно са засег­нати общините, които раз­читат на прив­личане на чуж­дес­т­ранни туристи. Там е кон­цен­т­рирана загубата на работни места. А намаляването на ДДС за рес­торан­тите не е ефек­тивно спрямо пот­ребител­с­ките цени, но това може да е час­тичен ефект от сивите дей­ности в сек­тора.

България

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Експертният съвет подкрепи носенето на маски и на открито

Екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и по инфек­циозни болести към МЗ под­к­репят носенето на маски на отк­рито, съоб­щиха от прес­служ­бата на Мини…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

„Петдесет жени в българската живопис“.

„Петдесет жени в българската живопис“.

Милена Балчева-Божкова и проф. Чав­дар Попов са със­тавители на нов двуезичен албум на бъл­гар­ски и анг­лийски език, озаг­лавен „Пет­десет жени в …

Прочети още:

Loading...

Спорт

УЕФА избра съдиите на родните тимове в Лига Европа

УЕФА обяви нарядите за пред­с­тоящите първи мачове от груповата фаза на Лига Европа. В чет­вър­тък ЦСКА приема румън­с­кия Клуж от 19,55 часа на н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Променят правилата за финалния дебат между Тръмп и Байдън

Финал­ният дебат на 22 октом­ври между двамата кан­дидати за президент на САЩ на изборите на 3 ноем­ври, Доналд Тръмп и Джо Бай­дън, ще премине п…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...