Радев: Диалог с премиера само след истината за шкафчето

Управлението е лишено напълно от легитимност, категоричен е държавният глава

По повод призива на вицеп­ремиера Красимир Каракачанов за протег­ната ръка между президент и премиер, дър­жав­ният глава Румен Радев комен­тира, че диалогът има смисъл само ако бъде пос­тавен на здрава основа. Това означава по без­с­порен начин да изчис­тим истината за записи, шкаф­чета, коруп­ционни схеми. Да установим кои са механиз­мите, водещи до провала в управ­лението. Кои са механиз­мите, водещи до този порочен модел на управ­ление, и как те трябва да бъдат отс­т­ранени. Едва тогава може да се води диалог за бъдещето, заяви дър­жав­ният глава в ямбол­с­кото село Боя­джик. Радев изпол­зва случая да призове граж­даните да градим правова дър­жава с независимо правосъдие. Моята голяма приз­нател­ност е за всички будни граж­дани, които повече от два месеца оспор­ват морал­ното падение и зависимос­тите на мал­цина да определят бъдещето на целия народ, изтъкна президен­тът.