Русия пусна парашутисти в Беларус

Руски парашутисти скочиха над беларуска територия в рам­ките на съв­мес­тно военно учение, съобщи рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната. Тази демон­с­т­рация на сила беше нап­равена в деня, в който беларус­кият президент Алек­сан­дър Лукашенко положи клетва за нов ман­дат. Русия е близък съюз­ник на Беларус и съв­мес­т­ното учение “Славян­ско брат­с­тво“ е определяно от някои военни анализатори като демон­с­т­рация на руска под­к­репа за Лукашенко. В учението са се включили 900 руски военни и 100 единици бойна тех­ника.