Германия няма да се оттегли от „Северен поток 2”

Германия няма да се оттегли от „Северен поток 2”

Меркел с широка подкрепа за оставането в проекта, съобщава „Файненшъл таймс”

Гер­мания няма да вземе решение да се оттегли от изпъл­нението на газоп­ровода “Северен поток 2“, предаде в сряда “Фай­нен­шъл таймс“.

Излизането на страната от проекта би причинило “значителни допъл­нителни щети на Европа“, посочва финан­совото издание.

Съоб­щава се също така, че Хрис­тиян­демок­ратичес­кият съюз на гер­ман­с­кия кан­ц­лер Ангела Мер­кел е получил широка под­к­репа, за да остане правител­с­т­вото ангажирано с изпъл­нението на “Северен поток 2“, тъй като то може да се наложи да плати милиарди евро под фор­мата на ком­пен­сации на европейски инвес­титори, ако блокира газовия проект.

По-рано този месец говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков заяви, че “Северен поток 2“ не трябва да бъде политизиран, тъй като проек­тът е от полза както за Русия, така и за Европейс­кия съюз.