Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална БСП защити 24 май

БСП защити 24 май

Социалистите срещу промяната в наименованието на празника, предложено от мнозинството

Изпъл­нител­ното бюро на БСП се противопос­тавя на опитите за промяна на наименованието на праз­ника 24 май и призовава законоп­роек­тът, пред­ложен от ПГ на “Обединени пат­риоти“ и ГЕРБ, да бъде отменен. Наименованието на национал­ния праз­ник 24 май от “Ден на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура и на славян­с­ката пис­меност“ да се промени в “Ден на бъл­гар­с­ката пис­меност, прос­вета и кул­тура“. “Подобни промени имат важен национален харак­тер и широк меж­дународен отз­вук, затова трябва да бъдат пред­мет на общес­т­вено обсъж­дане, в което да вземат учас­тие водещи учени от областта на медиевис­тиката и бъл­гарис­тиката. Към Бъл­гар­с­ката академия на науките същес­т­вуват сериозни звена, специализирани в раз­работ­ването на тази широкооб­х­ватна и специфична научна проб­лематика“, заявяват от ръковод­с­т­вото на БСП.

България

Икономика

Култура

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...