Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет26112020

Брой 228, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Връщат задължителните маски на открито?

Връщат задължителните маски на открито?

Връщат задължителните маски на открито?

Това е най-леката възможна мярка, заяви здравният министър

В продъл­жила близо 2 часа видеокон­ферен­тна среща екс­пер­т­ните съвети по епидемиология и инфек­циозни болести, здрав­ният минис­тър и пред­с­тавители на Национал­ния оперативен щаб (НОЩ) обсъдиха пред­ложението за носенето на маска на отк­рито. Всички учас­т­ници са под­к­репили мяр­ката, но не се съоб­щава кога точно ще бъде въведена тя. В док­лад на глав­ния дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев също се отп­рави пред­ложение за въвеж­дане на маски или друго сред­с­тво, пок­риващо носа и устата, на отк­рито. Според минис­тър Ангелов е наложително въвеж­дането на тази мярка, защото това е най-леката въз­можна мярка и с оглед екс­пер­тизата на зас­таващите зад нея той смята, че трябва да бъде въведена. Щом екс­пер­тите категорично под­к­репят такъв тип противоепидемична мярка и тя по никакъв начин не е ограничаваща за граж­даните, а очак­ванията са вслед­с­т­вие на засиления кон­т­рол и при условие че всички ние спаз­ваме мер­ките, заболяемостта от COVID да намалее с до 30%, ще го нап­равим, допълни здрав­ният минис­тър.

България

Икономика

Култура

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Поетесата Емили Дикинсън оживява на бургаска сцена

Премиера на теат­рал­ния спек­такъл “Небесна рана или екс­тазът“ с режисьор Симеон Димит­ров се играе днес от 19.00 ч. в Клуб “Модерен Театър“ на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...