Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Начална Борисов оставя 16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Борисов оставя 16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг надвишава темпа на растеж на икономиката ни

Проек­тобю­джетът за 2021 г. се сдоби с поред­ния си критик, и то само за няколко дни след като бе пуб­лично обявен от Минис­тер­с­т­вото на финан­сите (МФ). Вчера забележ­ките си към идеите на Кирил Ананиев и неговия екип изрази и икономис­тът от Лон­дон проф. Димитър Иванов. В ефира на бТВ той оспори обяс­ненията на МФ, че това е “антипан­демичен бюджет“, и заяви, че най-големият проб­лем на раз­писаните тек­с­товете е, че те могат да вкарат страната в “дъл­гов трап“. “С проек­тобю­джета за 2021 г. влизаме в дъл­гов капан, в дъл­гов трап. Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира професорът. Той има пред­вид чис­лата по дълга, обявени в проекта за бюджет и в сред­нос­роч­ната прог­ноза към него. Според тек­с­товете там до края на 2023 г. Бъл­гария може да е нат­рупала дълг в раз­мер на почти 40 млрд. лв. — сума невиж­дана през пос­лед­ните години. По думите на икономиста след­ващото правител­с­тво ще бъде изп­равено пред дупка от минимум 16,6 млрд. евро. Така той се прев­ръща в поред­ния екс­перт, който на прак­тика нарича проекта за бюджет “бомба“ за след­ващите управ­ляващи. Според бив­шия минис­тър на икономиката Николай Василев проек­тът дори ясно показва, че е правен от хора, които нямат намерение да управ­ляват в след­ващ ман­дат.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...